NORMSERVIS s.r.o.

TNI CLC/TR 62453-501 (184012)

Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 501: Implementácia komunikácie pre všeobecný model objektu - IEC 61784 CPF 1 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CLC/TR 62453-501
: 184012
: 110400
: 1.4.2010
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské