NORMSERVIS s.r.o.

TNI CLC/TR 50646 (341535)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Špecifikácia pre reverzibilné napájacie stanice jednosmerného prúdu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CLC/TR 50646
: 341535
: 122593
: 1.5.2016
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské