NORMSERVIS s.r.o.

TNI CLC/TR 50627 (333421)

Výskumná správa o elektromagnetickom rušení medzi elektrickým zariadením a systémami vo frekvenčnom rozsahu do 150 kHz (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CLC/TR 50627
: 333421
: 122566
: 1.4.2016
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské