NORMSERVIS s.r.o.

TNI CLC/TR 50600-99-2 (367254)

Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-2: Odporúčané postupy na environmentálnu udržateľnosť (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CLC/TR 50600-99-2
: 367254
: 129817
: 1.12.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské