NORMSERVIS s.r.o.

TNI CLC/TR 50584 (369785)

Informačná technika. Slovník termínov a definícií CENELEC/ETSI pre širokopásmové rozmiestnenie vrátane hľadísk udržateľnosti (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CLC/TR 50584
: 369785
: 120081
: 1.2.2015
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské