NORMSERVIS s.r.o.

TNI CLC/TR 50542-1 (342660)

Dráhové aplikácie. Vlaková riadiaca jednotka pre displeje (TDC) v kabíne rušňovodiča. Časť 1: Všeobecná architektúra (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CLC/TR 50542-1
: 342660
: 127170
: 1.9.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské