NORMSERVIS s.r.o.

TNI CLC/TR 50485 (333425)

Elektromagnetická kompatibilita. Meranie rušení v úplne anechoidných komorách (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CLC/TR 50485
: 333425
: 110925
: 1.6.2010
: 43
: 129 g (0.28 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské