NORMSERVIS s.r.o.

TNI CLC/TR 50417 (361055)

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Vysvetlenia týkajúce sa súboru európskych noriem EN 60335 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CLC/TR 50417
: 361055
: 124369
: 1.3.2017
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské