NORMSERVIS s.r.o.

TNI CEN/TR 81-10 (274003)

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Základné pravidlá a vysvetlenia. Časť 10: Systém noriem súboru EN 81.

NORMA vydána dne 1.6.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CEN/TR 81-10
: 274003
: 108185
: 1.6.2009
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské

TNI CEN/TR 81-10 (274003):

Táto technická správa vysvetľuje systém noriem súboru EN 81. Ak interné smernice CEN neurčujú presne podmienky, ktoré sa zaoberajú vysvetleniami, táto technická správa opisuje aj postup na vysvetlenia, ktorými sa riadia pracovné skupiny CEN/TC 10 pri svojej činnosti.