NORMSERVIS s.r.o.

TNI CEN/TR 17420 (281311)

Železnice. Konečný návrh vozidiel električiek a ľahkých železničných vozidiel s ohľadom na bezpečnosť chodcov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CEN/TR 17420
: 281311
: 131075
: 1.7.2020
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské