NORMSERVIS s.r.o.

TNI CEN/TR 17080 (731226)

Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2019

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: TNI CEN/TR 17080
: 731226
: 507106
: 1.5.2019
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI CEN/TR 17080 (731226):

Tato technická zpráva stanovuje doplňující pravidla pro navrhování kotvení do betonu pro upevňovací lišty