NORMSERVIS s.r.o.

TNI CEN/TR 16931-4 (369640)

Elektronická fakturácia. Časť 4: Príručka na súčinnosť elektronických faktúr na úrovni prenosovej cesty (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CEN/TR 16931-4
: 369640
: 125578
: 1.11.2017
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské