NORMSERVIS s.r.o.

TNI CEN/TR 16427 (018243)

Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Cestovní informace pro zrakově postižené osoby (TI-VIP).

NORMA vydána dne 1.8.2013

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: TNI CEN/TR 16427
: 018243
: 93409
: 1.8.2013
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI CEN/TR 16427 (018243):

Tato technická normalizační informace je založena na práci vykonané za účelem definování předmětu případné technické specifikace, která by specifikovala informace potřebné pro nevidomé a zrakově postižené osoby při cestování. Tyto informace jsou v prvé řadě zamýšleny pro uživatele využívající dopravu po silničních komunikacích, jako jsou autobusy, trolejbusy a tramvaje, ale mohou být použity také pro metra a pro regionální a meziměstské vlaky. Navrhovaná technická specifikace by směřovala k definování obsahu informací požadovaných na úrovni měst a krajů. Jejím cílem by bylo určení konzistentních informací pro zrakově postižené osoby cestující kdekoli v Evropě. Stanovila by povahu a strukturu informací pro zrakově postižené osoby používající veřejnou dopravu, aby byly známé, homogenní a konzistentní. Technická specifikace bude vhodná pro organizace a provozovatele zařízení veřejné dopravy a s ní spojených služeb, městských nebo regionálních, kteří chtějí garantovat "přístupnost pro všechny" a chtějí být v souladu s místními předpisy a doporučeními pro danou oblast. Navrhovaná technická specifikace by měla být v souladu s příslušnými zákony a doporučeními ve všech evropských zemích. Technická specifikace by měla definovat informace a vzdáleně řízené funkce, které by měly být pro zrakově postižené k dispozici na zastávkách, nástupištích, přístupových oblastech a uvnitř/vně vozidel. Zajištění a aktualizace dostupných informací by prováděli provozovatelé veřejné dopravy nebo jejich partneři. Nutností by bylo vytvoření propojení s existujícími řídicími a informačními systémy. Technická specifikace by ustanovila obsah informací, událostí, doby platnosti a informací, které by měly nabízet různé druhy zařízení koncových uživatelů.