NORMSERVIS s.r.o.

TNI CEN/TR 16422 (800082)

Klasifikace termoregulačních vlastností.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: TNI CEN/TR 16422
: 800082
: 96437
: 1.1.2015
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI CEN/TR 16422 (800082):

Tato technická zpráva uvádí přehled zkušebních metod vhodných pro měření termoregulačních vlastností textilních materiálů určených pro odívání a poskytuje návod pro výběr nejvhodnějších metod v případě, kdy si uživatel může vybrat. Zavádí rovněž klasifikaci termoregulačních vlastností podle tří úrovní provedení. Technická zpráva nezahrnuje posuzování termoregulačních vlastností osobních ochranných prostředků (OOP) a kusového oblečení nebo textilních výrobků, pro které jsou už specifické požadavky normalizovány. Tato technická zpráva rovněž nezahrnuje PCM materiály a podobné "inteligentní" materiály pro termoregulaci, pro které poskytuje lepší návod CEN/TR 16298