NORMSERVIS s.r.o.

TNI CEN/TR 16041 (309054)

Bicykle. Odpovede na požiadavky pre výklad EN 14764 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CEN/TR 16041
: 309054
: 114630
: 1.1.2012
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské