NORMSERVIS s.r.o.

TNI CEN/TR 15894 (166230)

Stavebné kovanie. Kovanie dverí na použitie pre deti, seniorov a zdravotne postihnutých ľudí v domácnostiach a verejných budovách. Návody (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: TNI CEN/TR 15894
: 166230
: 109532
: 1.11.2009
: 51
: 153 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - slovenské