NORMSERVIS s.r.o.

TNI CEN/TR 15762 (018388)

Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zajištění správné funkce zařízení EFC instalované za kovovým pruhem čelního skla (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.8.2011

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: TNI CEN/TR 15762
: 018388
: 88641
: 1.8.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI CEN/TR 15762 (018388):

Kovové pruhy čelních skel se vyrábí nanášením malých částic na vrstvu skla, nebo plastu, čelního skla. Výsledkem je čelní sklo s vysokými termálními kvalitami, které snižuje spotřebu energie klimatizací ve vozidle při jeho rozmrazování. Výroba některých vozidel v Evropě vybavených kovovým pruhem čelního skla způsobila velký problém pro instalaci a správný provoz palubních jednotek (OBU), které pracují na vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) pro aplikace ITS (vzhledem k faktu, že nejrozšířenější aplikací je elektronické mýtné, odkazuje se tato TR především na EFC, nicméně navrhovaná řešení platí i pro ostatní ITS aplikace). Tabulka 1 uvádí, že vlastnosti čelního skla významně ovlivňují kvalitu přenosu pomocí DSRC a pro čelní skla s kovovým pruhem je důležité kompenzovat ztráty při přenosu zvláštními opatřeními