NORMSERVIS s.r.o.

TNI CEN/TR 15677 (722060)

Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě.

NORMA vydána dne 1.5.2009

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: TNI CEN/TR 15677
: 722060
: 83256
: 1.5.2009
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI CEN/TR 15677 (722060):

Tato zpráva CEN shrnuje zkušenosti se spoluspalováním biomasy a odpadu od roku 2002. Data a výsledky zkoušek pocházejí ze systematických výzkumných projektů a ze studia popílku získaného ze spoluspalování v různých elektrárnách v rámci národních certifikačních procesů nebo jiných zkoušek spoluspalování