NORMSERVIS s.r.o.

TNI 332000-5-51 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 2010.

NORMA vydána dne 1.12.2011

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: TNI 332000-5-51
: 332000
: 88362
: 1.12.2011
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI 332000-5-51 (332000):

V této TNI je řešena i problematika zapracování určených vnějších vlivů do výkresové dokumentace pro elektrická zařízení. Dále je zde řešen i vztah současných vnějších vlivů vůči dříve používaným "prostředím", ať již jednoduchým, či složitým. TNI 33 2000-5-51:2010 doplňuje nové informace pro projektanty, montážní firmy a revizní techniky elektroinstalací. Tato TNI je koncipována tak, aby jí bylo možno využívat s již zavedenými částmi a oddíly ČSN 33 2000.