NORMSERVIS s.r.o.

TNI 014109-3-1 (014109)

Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1).

NORMA vydána dne 1.6.2011

Česky -
Tištěné (859.10 CZK)

:

: TNI 014109-3-1
: 014109
: 87622
: 1.6.2011
: 118
: 385 g (0.85 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI 014109-3-1 (014109):

Tento Doplněk poskytuje obecný numerický přístup, konzistentní s širokými principy GUM [ISO/IEC Pokyn 98-3:2008, G.1.5], pro provádění výpočtů vyžadovaných jako část vyhodnocení nejistoty měření. Přístup je použitelný na libovolné modely s jednou výstupní veličinou, kde vstupní veličiny jsou charakterizovány libovolnými specifikovanými PDF