NORMSERVIS s.r.o.

STN P CLC/TS 60034-27 (350000)

Točivé elektrické stroje. Časť 27: Nezávislé merania čiastočných výbojov v izolácii statorového vinutia točivých elektrických strojov (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 29.6.2021).

NORMA vydána dne 1.6.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN P CLC/TS 60034-27
: 350000
: 113308
: 1.6.2011
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN