NORMSERVIS s.r.o.

STN P CLC/TS 50654-1 (330130)

Sieťové systémy na prenos energie jednosmerným prúdom vysokého napätia (HVDC) a pripojené meničové stanice. Návod a zoznam parametrov pre funkčné špecifikácie. Časť 1: Návod (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN P CLC/TS 50654-1
: 330130
: 131642
: 1.10.2020
: 63 g (0.14 )
:
Kategorie: Technické normy STN