NORMSERVIS s.r.o.

STN P CLC/TS 50430 (359224)

Optické káble. Káble do plynovodov. Skupinová špecifikácia káblov na inštaláciu vo vysokotlakových plynových potrubiach (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN P CLC/TS 50430
: 359224
: 98680
: 1.7.2005
: 31
: 93 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy STN