NORMSERVIS s.r.o.

STN P CLC/TS 50206-3 (362312)

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky. Časť 3: Rozhranie medzi pantografovým zberačom a koľajovým vozidlom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN P CLC/TS 50206-3
: 362312
: 113253
: 1.5.2011
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN