NORMSERVIS s.r.o.

STN P CLC/TS 50134-9 (334594)

Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 9: IP komunikačný protokol (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN P CLC/TS 50134-9
: 334594
: 129191
: 1.8.2019
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN