NORMSERVIS s.r.o.

STN P CLC/TS 50131-11 (334591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 11: Tiesňové hlásiče (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN P CLC/TS 50131-11
: 334591
: 116234
: 1.12.2012
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN