NORMSERVIS s.r.o.

STN P CEN/TS 16428 (369750)

Profily pre biometrickú interoperabilitu. Odporúčané postupy na evidenciu odtlačkov všetkých prstov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN P CEN/TS 16428
: 369750
: 116706
: 1.4.2013
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN