NORMSERVIS s.r.o.

STN P CEN/TS 16080 (368015)

Softvér a služby na filtrovanie internetového obsahu a komunikácií (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN P CEN/TS 16080
: 368015
: 120832
: 1.7.2015
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN