NORMSERVIS s.r.o.

STN P CEN/TS 13979-2 (282307)

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Monoblokové kolesá. Postup technického schvaľovania. Časť 2: Zliatinové kolesá (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN P CEN/TS 13979-2
: 282307
: 114498
: 1.12.2011
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN