NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 9203-1 (323100)

Stavba lodí. Topológia konštrukčných prvkov lodného trupu. 1. časť: Poloha konštrukčných prvkov.

NORMA vydána dne 1.1.1997

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 9203-1
: 323100
: 57564
: 1.1.1997
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 9203-1 (323100):

Táto norma sa skladá z troch častí. Popisuje topológiu konštrukčných prvkov lodného trupu, poskytuje informácie o konštrukčných prvkoch a ich rozmiestnení a umožňuje ľahké a presné dorozumievanie.