NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 8927 (277501)

Stroje na zemné práce. Pohotovosť stroja. Názvoslovie.

NORMA vydána dne 1.3.1997

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 8927
: 277501
: 56901
: 1.3.1997
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 8927 (277501):

Táto medzinárodná norma obsahuje všeobecné uznávané názvy a definície vzťahujúce sa na pohotovosť strojov na zemné práce.