NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 8636-2 (200330)

Preberacie podmienky rovinných frézok. Skúšky presnosti. 2. časť: Frézky s posuvným portálom.

NORMA vydána dne 1.9.1995

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 8636-2
: 200330
: 54066
: 1.9.1995
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 8636-2 (200330):

Tato část ISO 8636 popisuje spolu s odkazy na ISO 230-1 přípravné zkoušky geometrické a pracovní přesnosti rovinných frézek s posuvným portálem normální přesnosti a udává jim odpovídající mezní úchylky.