NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 860 (010010)

Terminologická práca. Harmonizácia pojmov a termínov.

NORMA vydána dne 1.2.2010

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 860
: 010010
: 109931
: 1.2.2010
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 860 (010010):

Táto medzinárodná norma špecifikuje metodologický prístup pri harmonizácii pojmov, pojmových systémov, definícií a termínov.