NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 860 (010010)

Terminologická práca. Harmonizácia pojmov a termínov.

NORMA vydána dne 1.10.1998

Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 860
: 010010
: 72634
: NEPLATNÁ
: 1.10.1998
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN