NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 8528-12 (333140)

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 12: Núdzové zdroje na bezpečnostné účely.

NORMA vydána dne 1.11.2010

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 8528-12
: 333140
: 111904
: 1.11.2010
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 8528-12 (333140):

Táto časť ISO 8528 stanovuje požiadavky na striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi pre núdzové napájanie na bezpečnostné účely.