NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 7752-1 (270130)

Zdvíhacie zariadenia. Ovládanie, usporiadanie a charakteristiky. Časť 1: Všeobecné zásady.

NORMA vydána dne 1.12.1993

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 7752-1
: 270130
: 56693
: 1.12.1993
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 7752-1 (270130):

Tato norma stanoví zásady a požadavky na ovládací ústrojí zdvihacích zařízení. Zabývá se uspořádaním ovládacích prvků, které se používají při přemisťování břemen a slouží jako obecný základ pro vypracování podrobných norem pro ovládací ústrojí jednotlivých typů zdvihacích zařízení.