NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 704 (010013)

Terminologická práca. Princípy a metódy.

NORMA vydána dne 1.6.2005

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 704
: 010013
: 97789
: 1.6.2005
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 704 (010013):

Táto medzinárodná norma určuje a harmonizuje základné princípy a metódy prípravy a vytvárania terminológií v rámci normalizácie aj mimo nej.