NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 6462 (222409)

Nástrčné čelné frézy s vymeniteľnými reznými doštičkami. Rozmery.

NORMA vydána dne 1.5.1994

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 6462
: 222409
: 54619
: 1.5.1994
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 6462 (222409):

Táto medzinárodná norma stanovuje rozmery čelných fréz s vymeniteľnými doštičkami.