NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 6216 (320816)

Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Lodivodské plavidlá. Klasifikácia a hlavné požiadavky.

NORMA vydána dne 1.9.1996

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 6216
: 320816
: 57535
: 1.9.1996
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 6216 (320816):

Táto norma klasifikuje plávajúce samohybné zariadenia na pilotáž obchodných lodí v prístavných bazénoch, v zátokách s ústím rieky, v otvorených rejdách a špecifikuje požiadavky kladené na podobné zariadenia.