NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 6155-2 (200307)

Preberacie podmienky revolverových sústruhov so zvislou alebo vodorovnou osou hlavy a jednovretenových sústružníckych automatov. Skúšky presnosti. Časť 2: Najväčší priemer obrábanej tyče 25 mm a skľučovadlový priemer do 160 mm.

NORMA vydána dne 1.2.1993

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 6155-2
: 200307
: 1.2.1993
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy STN