NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 5468 (221942)

Rotačné a príklepové kopijovité vrtáky do muriva s hrotom z tvrdého kovu. Rozmery.

NORMA vydána dne 1.5.2002

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 5468
: 221942
: 79031
: 1.5.2002
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 5468 (221942):

Táto medzinárod. norma stanovuje rozmery v milimetroch rotačných a príklepových kopijovitých vrtákov do muriva s hrotom z tvrdého kovu.