NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 513 (220801)

Použiteľnosť tvrdých rezných materiálov pri obrábaní. Označovanie hlavných skupín obrábania a skupín použitia.

NORMA vydána dne 1.9.1995

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 513
: 220801
: 54353
: 1.9.1995
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 513 (220801):

Táto medzinárodná norma stanovuje označovanie tvrdých rezných materiálov, ako sú spekané karbidy, keramika, diamant a nitrid bóru, používaných pri obrábaní spôsobom odstraňovania triesky.