NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 3655 (200312)

Preberacie podmienky zvislých sústruhov jedno a dvojstojanových s jednou pevnou alebo prestaviteľnou upínacou doskou. Všeobecné ustanovenia a skúšky presnosti.

NORMA vydána dne 1.5.1991

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 3655
: 200312
: 54048
: 1.5.1991
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 3655 (200312):

Tato mezinarodni norma urcuje operace obrabeni provadene na svislych soustruzich jedno nebo dvoustojanovych s jednou pevnou nebo prestavitelnou upinaci deskou. Urcuje a shrnuje rozdilna provedeni stroju a uvadi k nim vysvetlivky. Uvadi spolu s odkazy na ISO 230/1 zkousky geometricke a pracovni presnosti pro svisle soustruhy a stanovi prislusne mezni uchylky pro universalni stroje normalni presnosti. Norma se vztahuje pouze na overeni presnosti stroju. Neplati pro beh stroje, nebo pro parametry stroju