NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 3190 (200326)

Preberacie podmienky súradnicových vŕtačiek jednovretenových alebo s revolverovou hlavou so zvislou osou vretena. Skúšky presnosti.

NORMA vydána dne 1.4.1992

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 3190
: 200326
: 54061
: 1.4.1992
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 3190 (200326):

Tato norma popisuje zkousky geometricke a pracovni presnosti univerzalnich souradnicovych vrtacek jednovretenovych nebo s revolverovou hlavou se svislou osou vretena normalni presnosti a udava jim odpovidajici mezni uchylky. Norma se zabyva pouze zkousenim presnosti stroje. Nezabyva se zkousenim chodu stroje, nebo jeho charakteristik, tyto zkousky by obvykle mely byt provedeny pred zahajenim zkousek presnosti.