NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 3070-0 (200325)

Preberacie podmienky pre vodorovné vyvrtávačky. Skúšky presnosti. Časť 0: Všeobecné údaje.

NORMA vydána dne 1.3.1992

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 3070-0
: 200325
: 1.3.1992
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy STN