NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 2912 (204680)

Stavebnicové uzly na stavbu obrábacích strojov. Viacvretenové hlavy. Rozmery skríň a hnacieho hriadeľa.

NORMA vydána dne 1.1.1993

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 2912
: 204680
: 54155
: 1.1.1993
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 2912 (204680):

Tato mezinarodni norma stanovuje rozsah zakladnich rozmeru skrini vicevretenovych hlav a uvadi take rozmery pro zamenitelnost hnacich hridelu vicevretenovych hlav s motorovou spojkou.