NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 2905 (204690)

Stavebnicové uzly na stavbu obrábacích strojov. Konce vretien a nastaviteľné vložky pre viacvretenové hlavy.

NORMA vydána dne 1.2.1993

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 2905
: 204690
: 54156
: 1.2.1993
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 2905 (204690):

Tato mezinarodni norma stanoovuje rozmery koncu vreten pro pouziti se stavitelnymi vlozkami a rychlovymennymi vlozkami ve vicevretenovych hlavach. Stanovuje pozadavky na tri typy stavitelnych vlozek pro vrtaky, vystruzniky a zarovnavaci frezy s kuzelovou stopkou, pouzivane vo vicevretenovych hlavach.