NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 2780 (222103)

Frézy s unášačom. Pripájacie rozmery k frézovacím tŕňom. Metrický rad.

NORMA vydána dne 1.2.1995

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 2780
: 222103
: 54517
: 1.2.1995
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 2780 (222103):

Táto norma stanovuje pripájacie rozmery fréz s unášačom k valcovému ukončeniu frézovacích tŕňov.