NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 2773-2 (200319)

Preberacie podmienky zvislých stĺpových vŕtačiek. Skúšky presnosti. 2. časť: Skúšky pracovnej presnosti.

NORMA vydána dne 1.9.1995

Slovensky -
Tištěné (298.40 CZK)

:

: STN ISO 2773-2
: 200319
: 54054
: 1.9.1995
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 2773-2 (200319):

Táto medzinárodná norma popisuje skúšku pracovnej presnosti zvislých vŕtačiek stĺpových a je pokračovaním ISO 2773-1.