NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 2772-2 (200318)

Preberacie podmienky zvislých stojanových vŕtačiek. Skúšky presnosti. 2. časť: Skúšky pracovnej presnosti.

NORMA vydána dne 1.9.1995

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 2772-2
: 200318
: 54052
: 1.9.1995
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 2772-2 (200318):

Táto medinárodná norma popisuje skúšku presnosti zvislých vŕtačiek stojanových a je pokračovaním ISO 2772-1.